Príprava podkladu

 

 

Dokonalá a precízna príprava podkladu je základom dobre fungujúcej podlahovej konštrukcie.

Aj keď konečný užívateľ viac ocení vlastnosti a dojem z vrchnej podlahovej krytiny, to podstatné sa skrýva pod ňou. Zabezpečujeme vyspravovanie a nivelizáciu podkladu. Väčšie nerovnosti podkladu je potrebné vopred vyspraviť, napríklad rýchlotuhnúcimi vysprávkovými hmotani. Podcenenie tejto činnosti môže mať za následok, že pri nanesení samonivelizačnej stierky rôznej hrúbky dôjde k jej nerovnomernému vyzrievaniu a rôznym napätiam pri vyzrievaní, v dôsledku čoho dochádza často k lokálnym deformáciám podlahovej krytiny.

Zabezpečujeme brúsenie podkladu, vyspravovanie ako aj vyrovnanie podkladu s nivelizačnou hmotou. Pri práci používame penetračné nátery, nivelizačné hmoty  a ďalšie k príprave potrebné materiály od nemeckého výrobcu UZIN.